Vliegprogramma 2019 = under construction.

 

 

 

 

Beste Website-bezoeker, jammer u hier aan te treffen!

 

 

Het vliegprogramma 2019 zoals dat is vastgesteld door de CC Kring Oss e.o. heeft qua opzet c.q. lay-out een behoorlijke verandering ondergaan.

Dit heeft tot gevolg dat er nogal wat werk en dus tijd mee gemoeid is om een en ander te vertalen naar website-formaat. De gegevens worden

bloksgewijs aangepast en zodra het zin heeft wordt het vliegprogramma weer op de normale wijze in beeld gebracht.

 

Tot die tijd maakt u natuurlijk gebruik van het gedrukte vliegprogramma zoals dat is uitgegeven door de CC Kring Oss e.o.

 

Deze boodschap/pagina verschijnt om u daarop attent te maken. Er is geen reden voor ongerustheid!

 

Maak, indien gewenst, gebruik van het bovenstaande menu om uw weg door onze website te vervolgen.