OVER ONS

VERENIGING

De postduivenvereniging De Blauwe Duif is opgericht op dinsdag 1 maart 1927. In de afgelopen jaren heeft de vereniging zich ontwikkeld tot de volwassen, gezellige en gezonde duivensportvereniging van dit moment met een ledental van ca. 30 personen. De over het algemeen mannelijke leden varieëren in leeftijd van ca. 40 tot ca. 85 jaar. 

De vereniging is gehuisvest in het clubgebouw “De Duiventil” aan  de Landweerstraat Zuid 128b te Oss. De vereniging is onder nr. 2139 aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie en ingedeeld bij de afdeling 3 Oost-Brabant en de CC Kring Oss e.o. De doelstelling van de vereniging is het bieden van zowel recreatieve als competitieve beoefening van de postduivensport. 

Diverse verenigingsleden zetten zich op vrijwillige basis in voor onze sport. Door hen worden diverse taken uitgevoerd om de duivensport, met name de wedvluchten mogelijk te maken. Voor de invulling van het recreatieve aspect worden er voor de eigen leden en eventuele partners jaarlijks een postduivententoonstelling, een culinair samenzijn en/of een feestavond georganiseerd inclusief de huldiging van de jaarlijkse kampioenen.

LIDMAATSCHAP

Graag verwelkomen wij nieuwe leden. Zowel vrouwen als mannen in alle leeftijdscategorieën zijn van harte welkom. Op grond van het huidige ledental kent onze vereniging geen ledenstop. Als jullie interesse gewekt is voor de duivensport(ieve ontspanning), kun je een aantal keren vrijblijvend meedraaien tijdens één van onze wedstrijddagen. 

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt per kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet voor 30 november van het actuele jaar gedaan zijn. Nieuwe leden die lopende een kalenderjaar lid worden betalen een bedrag naar verhouding. Het lidmaatschap geeft recht op het vrij en gepast gebruik, van de faciliteiten van de clubaccommodatie op de daarvoor open gestelde dagen en tijdstippen. 

Door middel van het clublidmaatschap is men automatisch lid van de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie Organisatie. Als je besluit lid te worden, wordt je al naar gelang je leeftijd, lid of jeugdlid. De hoogte van de contributie per kalenderjaar wordt elk jaar vast gesteld op de ledenvergadering in januari/februari. De aldus vast gestelde contributie moet vóór 28 februari voldaan zijn. De betaling kan contant aan de penningmeester gedaan worden of via overboeking per bank of giro.

BESTUUR

Voorzitter Jan van Olphen

VOORZITTER

Jan van Olphen. Bessenlaan 14, 5345 JG OSS. Tel.nr.: (0412) 63 83 48.

Secretaris Ad van Berkom

SECRETARIS

Ad van Berkom. Lijnzaadstraat 5, 5345 XK OSS. Tel.nr.: (0412) 63 00 29.

Hermien Schuurmans

PENNINGMEESTER

Hermien Schuurmans Spoorlaan 46b, 5348 KB OSS. Tel.nr.: (0412) 48 81 55.

LEDEN

Schadewijkstraat 36,
5348 BC  OSS
NPO-nr. 2139-1095
Geboortedatum:
01-04-1947
GSM. 06 45 61 60 39

Kruisstraat 97,
5341 HC  OSS

NPO-nr. 2139-1311
Geboortedatum:
01-12-1967
Telnr. (0412) 63 50 54

De Bongerd 23,
5345 JR OSS

NPO-nr.  2139-1249
Geboortedatum:
                               18-05-1940

                               Tel.nr. (0412) 63 57 40

Secretaris Ad van BerkomLijnzaadstraat 5, 5345 XK OSS
NPO-nr. 2139-0944
Geboortedatum:
19-01-1946
                                 Tel.nr. (0412) 63 00 29

***—***
NPO-nr. 2139-1052
Geboortedatum: 10-06-1981
Tel.nr. (0412) 63 13 34

Populierstraat 22, 5342 VR OSS
NPO-nr. 2139-0011
Geboortedatum: 18-11-1941
Telnr. (0412) 62 85 86
GSM. 06 46 50 35 38

Vlashoekstraat 34, 5341 TH OSS
NPO.nr. 2139-0421
Geboortedatum: 18-03-1954
Tel.nr. (0412) 63 86 37

Hoogheuvelstraat 54, 5342 VV  OSS
NPO.nr. 2139-0015
Geboortedatum: 6-11-1950
GSM. 06 52 53 42 47

Steltlaan 1, 5343 NE OSS
NPO-nr. 2139-1184
Geboortedatum: 12-10-1939
GSM. 06 31 96 65 30

De Bongerd 32, 5345 JT OSS
NPO-nr. 2139-0007
Geboortedatum: 25-11-1957
GSM. 06 21 30 18 74
Tel.nr. (0412) 64 21 87

Robijn 7,
5345 TD OSS
NPO-nr. 2139-1257
Geboortedatum:
01-05-1949
GSM. 06 20 34 57 86
                                        Tel.nr. (0412) 63 56 91        

0
LEDENAANTAL

Heschepad 35,
5341 GS OSS
NPO-nr.  2139-1168
Geboortedatum:
10-01-1936
Tel.nr. (0412) 63 65 99 

Oude Wei 41,
5346 TV OSS

NPO-nr. 2139-1192
Geboortedatum:
22-04-1960
Tel.nr. (0412) 63 15 22

Hert. Hendrikstr. 36,
5341 RC OSS
NPO-nr. 2139-1265
Geboortedatum:
12-05-1948
Tel.nr. —

van Reenenstraat 11, 5344 GP OSS
NPO-nr. 2139-1290
Geboortedatum: 19-05-1936
Tel.nr. (0412) 63 75 83

Middenweg 2 5368 AG HAREN
NPO-nr. 2139-????
Geboortedatum: ??-??-1960
Tel.nr. ??.

Voorzitter Jan van OlphenBessenlaan 14,
5345 JG OSS

NPO.nr. 2139-1044
Geboortedatum:
06-02-1945
Tel.nr. (0412) 63 83 48

Leerlooierstraat 4, 5345 PL  OSS
NPO.nr. 2139-1206
Geboortedatum: 12-09-1946
Tel.nr. (0412) 63 67 58

Graaf Alardstraat 44, 5366 BR  MEGEN
NPO.nr.  2139-0014
Geboortedatum: 2-03-1941

Lijnzaadstraat 14,
5345 XL OSS

NPO-nr. 2139-0979
Geboortedatum:
11-10-1937

Tel.nr. (0412) 63 84 64

Nieuwstraat 16, 5384 TC  HEESCH
NPO-nr. 2139-1273
Geboortedatum: 06-05-1950
Tel.nr. (0412) 45 49 70

Graaf Alardstraat 46, 5366 BR  MEGEN
NPO-nr. 2139-0013
Geboortedatum: 9-11-1949
Tel.nr. (0412) 46 26 91
GSM. 06 20 27 03 25

Pater v.d. Elzenstraat 5,
5384 JG  HEESCH
NPO-nr. 2139-1303
Geboortedatum:
13-03-1951
Tel.nr.
(0412) 45 38 63

Geert SchuurmansSpoorlaan 46B,
5348 KB OSS
NPO-nr. 2139-0499
Geboortedatum:
12-10-1954

Tel.nr. (0412) 48 81 55

Hermien SchuurmansSpoorlaan 46B,
5348 KB OSS
NPO-nr. 2139-0001
Geboortedatum: —
GSM. 06 20 94 01 23
Tel.nr. (0412) 48 81 55

Provincialeweg 75,
5398 JJ MAREN-KESSEL
NPO-nr. 2139-9005
Geboortedatum: —
GSM. 06 42 36 39 47

Hoogheuvelstraat 38, 5342 VV  OSS
NPO.nr. 2139-0016
Geboortedatum: 5-02-1952
GSM. 06 13 92 79 95

Hogendorplaan 23, 5344 HE OSS
NPO-nr.  2139-1117
Geboortedatum: 16-04-1953
GSM. 06 38 95 39 89

Lijsterlaan 31, 5348 HJ OSS
NPO-nr. 2139-0009
Geboortedatum: 15-10-1947
Tel.nr. (0412) 63 54 79

Schadewijkstraat 134,  5348 BE  OSS
NPO-nr. 2139-0012
Geboortedatum: 28-09-1949
Tel.nr. N/A

CLUBGEBOUW

Onze vereniging is samen met 3 andere verenigingen gehuisvest in het clubgebouw “De Duiventil” aan de Landweerstraat Zuid 128b te Oss. De accommodatie omvat een rookvrije, ook voor invaliden toegankelijke, publieksruimte van ongeveer 475 m2, bestaande uit een inkomsthal, kantine, inkorflokaal en toiletgroepen. Ook aanwezig zijn een bestuurskamer, bar, biljart, keuken, computerhoeken, opbergkasten en voorraadruimten. In het inkorflokaal zijn honden (behalve hulphonden) niet toegestaan.

Om de duivensport in de breedste zin te bevorderen en te promoten wordt aan derden te allen tijden de gelegenheid geboden tijdens openingstijden op een ontspannen wijze kennis te maken met de duivensport. Voor bezoekers is er een ruime parkeergelegenheid direct aansluitend aan het complex aanwezig.

Ten behoeve van het houden van africhtings- en wedvluchten volgens een, aan het begin van het vliegseizoen, vastgesteld vliegprogramma wordt het clubgebouw op de daarvoor bestemde tijden opengesteld. De voorbereidingen voor het houden en afsluiten van de vluchten vinden gedurende deze tijden plaats.

Tijdens het winterseizoen wordt de locatie gebruikt voor het houden van vergaderingen en tentoonstellingen. Ook is het mogelijk om tijdens de winterperioden elke zondag van 10:00 tot 14:00 uur collega-duivenliefhebbers te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen.