Over ons > Vereniging

 

De postduivenvereniging De Blauwe Duif  is opgericht op dinsdag, 1 maart 1927. In de afgelopen jaren heeft de vereniging zich ontwikkeld tot de volwassen, gezellige en gezonde duivensportvereniging van dit moment met een ledenaantal van ca. 35 personen. De hoofdzakelijk mannelijke leden variëren in leeftijd van ca. 50 tot ca. 85 jaar. De vereniging, gehuisvest in het clubgebouw “De Duiventil” aan de Landweerstraat Zuid 128B te Oss, is onder nummer 2139 aangesloten bij de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie en ingedeeld bij de afdeling 3 Oost-Brabant en de CC Kring Oss . De doelstelling van de vereniging is het bieden van zowel recreatieve als competitieve beoefening van de duivensport. Diverse verenigingsleden zetten zich op vrijwillige basis in voor de duivensport. Door hen worden diverse taken uitgevoerd om de duivensport, met name de wedvluchten, mogelijk te maken. Voor de invulling van het recreatieve aspect worden er ten behoeve van de eigen leden en eventuele partners jaarlijks een postduivententoonstelling, een culinair samenzijn en/of een feestavond georganiseerd.

 

Lidmaatschap

 

Graag verwelkomen we nieuwe leden. Zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën zijn welkom. Op grond van het huidige ledental kent onze  vereniging  geen ledenstop. Als uw interesse gewekt is voor de duivensport(ieve ontspanning), kun je een aantal keren vrijblijvend meedraaien  tijdens één van onze wedvluchtdagen. Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt per kalenderjaar.  Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 30 november te geschieden. Nieuwe leden die lopende een kalenderjaar lid worden betalen een bedrag naar verhouding. Het lidmaatschap geeft recht op het vrij gebruik van de faciliteiten van de clubaccommodatie, op de daarvoor opengestelde dagen en tijdstippen. Door middel van het clublidmaatschap is  men automatisch lid van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. Als je besluit lid te worden, word je al naar gelang je leeftijd lid of juniorlid. De hoogte van de contributie per kalenderjaar wordt elk jaar vastgesteld op de ledenvergadering van januari/februari. De aldus vastgestelde contributie moet vóór 28 februari voldaan zijn. De betaling kan contant aan de penningmeester gedaan worden of via overboeking per bank of giro.