Informatie > Algemeen

Deze pagina mag/kan door duivensportliefhebbers worden gebruikt voor het publiceren van teksten in de zin van nieuws, info, vraag en aanbod e.d. De ingezonden teksten worden door het bestuur getoetst op  waarden, normen en goed fatsoen en mogen dus o.a. niet aanstootgevend, discriminerend, beledigend en/of in strijd met de wet zijn.

 

Informatie van Stedelijk Oss t.a.v. trainingsduiven:

 

Alle in te korven duiven moeten over de antenne worden gehaald en staan dus in principe in concours. Als de (een) liefhebber niet aan het concours mee wil doen dan wordt zijn klok(je) na het inkorven leeggemaakt. Hij/zij hoeft dan niet terug te komen naar de officiele lichting van de klokken. Liefhebbers die NIET  electronisch constateren moeten al hun duiven op een poulebrief vermelden en deze duiven krijgen een gummiring aan. De kosten voor de trainingsduiven en wedstrijdduiven die worden ingekorfd in het Clublokaal "De Duiventil" aan de Landweerstraat zijn gelijk. Te weten: Vrachtgeld + €. 0,06 Rekengeld. Voor de trainingsduiven moet OOK EEN  uitslag worden betaald.

 

Namens de voorzitters van Stedelijk Oss

 

   LEDENVERGADERING "Pv. De Blauwe Duif":

  (Locatie: "De Duiventil Oss".)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van Pv. De Blauwe Duif,                                                                                                                                                                                       Bron: NPO.

 

De NPO verzoekt ons (het bestuur van Pv. De Blauwe Duif) deze brief voor te lezen op de voorjaarsvergadering van onze vereniging en er voor te zorgen dat alle leden die duiven hebben, ook de leden die niet aanwezig zijn of niet aan wedstrijden deelnemen, er kennis van kunnen nemen.

 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit oftewel NVWA is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. In 2013 is er overleg geweest met de NVWA over restanten van diergeneesmiddelen die teruggevonden werden in duiven die geslacht waren voor menselijke consumptie. Dit waren restanten van diergeneesmiddelen die verboden zijn voor alle dieren die in de voedselketen terecht komen. Het ging hier om medicijnen die tegen paratyfus en coli gebruikt worden. Deze medicijnen zijn nog lang na toediening in de duif aanwezig en dus aantoonbaar. Ook de meeste diergeneesmiddelen die tegen het geel gebruikt worden zijn verboden voor duiven die geslacht worden voor menselijke consumptie. Dit alles staat op de website van de NPO in het hoofdmenu Kenniscentrum.

 

Degene die duiven aanbied aan een slachterij moet hiervoor een formulier Voedselketen Informatie oftewel VKI invullen en ondertekenen. Hierop moeten alle medicijnen, inclusief vaccinaties, die de duif gedurende zijn of haar hele leven heeft gehad vermeld worden met partijnummer en datum. Dit formulier staat ook op de website van de NPO.

 

Het niet juist invullen van het VKI en het aanleveren van duiven voor de slacht die medicijnen hebben gehad die verboden zijn voor voedselproducerende dieren zijn economische delicten waarop hoge boetes staan. Deze boetes kunnen oplopen tot €. 2500 per delict. Ook al gaat het maar om één duif.

 

Op 5 december 2016 heeft er op verzoek van de NVWA weer een gesprek plaats gevonden tussen de NVWA en de NPO. Het blijkt dat er nog steeds een zeer hoog percentage slachtduiven positief test op restanten van verboden diergeneesmiddelen. De positief geteste duiven waren meestal aangeleverd door oudere liefhebbers die niet van de regels met betrekking tot de diergeneesmiddelen wetgeving op de hoogte waren. Ze hadden echter wel in opdracht van het slachthuis een VKI ondertekend. Ook in de gevallen waar maar een paar duiven aan het slachthuis geleverd waren, waren de boetes hoog. De liefhebbers zijn hier enorm van geschrokken.

 

In het kader van de voedselveligheid en de impact die de hoge boetes kunnen hebben op onze leden adviseert Bestuur NPO daarom om geen postduiven meer aan te bieden voor menselijke consumptie aan slachterijen of tussenpersonen en zeker geen VKI te ondertekenen. Boventallige duiven kunnen meestal kosteloos via de centrale hokken afgevoerd worden.

 

  Bron: NPO.                                                                                                                                                                       (namens) Bestuur NPO